Calendar

Jul
26
Fri
Kevin G – Charleroi
Jul 26 @ 10:00 pm – Jul 27 @ 1:00 am
Jul
27
Sat
Kevin G – Antwerp
Jul 27 @ 10:00 pm – Jul 28 @ 1:00 am
Aug
2
Fri
Paul Taggart – Charleroi
Aug 2 @ 10:00 pm – Aug 3 @ 1:00 am
Aug
3
Sat
Kevin G – Hasselt
Aug 3 @ 10:00 pm – Aug 4 @ 1:00 am
Paul Taggart – Antwerp
Aug 3 @ 10:00 pm – Aug 4 @ 1:00 am
Aug
9
Fri
Stainless – Charleroi
Aug 9 @ 10:00 pm – Aug 10 @ 1:00 am
Aug
10
Sat
Paul Taggart – Hasselt
Aug 10 @ 10:00 pm – Aug 11 @ 1:00 am
Taco – Antwerp
Aug 10 @ 10:00 pm – Aug 11 @ 1:00 am
Aug
17
Sat
Taco – Hasselt
Aug 17 @ 10:00 pm – Aug 18 @ 1:00 am
Aug
23
Fri
Taco – Charleroi
Aug 23 @ 10:00 pm – Aug 24 @ 1:00 am
Aug
24
Sat
Kevin G – Antwerp
Aug 24 @ 10:00 pm – Aug 25 @ 1:00 am
Stainless – Hasselt
Aug 24 @ 10:00 pm – 1:00 am